calendari de pagament d’impostos

El dia 1 de juliol previsiblement s’acaba l’estat d’alarma i com a conseqüència es reprenen els terminis per la liquidació dels impostos que gestiona la Agencia Tributaria de Catalunya.

IMPOST DE SUCCESIONS.- els termini de 6 mesos des de la mort d’una persona que es disposa normalment per liquidar aquest impost va quedar aturar per la declaració de l’estat d’alarma, per tant el termini que quedava fins finalitzar aquests 6 mesos tornarà a córrer a partir de l’aixecament de l’estat d’alarma i a més s’ampliarà 2 mesos mes.

IMPOST DE DONACIONS.- el termini normalment era d’un mes però també es va paralitzar amb l’estat d’alarma. Aquesta suspensió s’aixecarà doncs i es tindrà que abonar durant el període que restava. En aquest cas no hi ampliació del termini.

IMPOST D’ACTES JURIDICS DOCUMENTATS I TRANSMISIONS PATRIMONIALS.- Passa igual que amb l’impost de donacions. Es tenia un mes, es va suspendre aquest termini i es rependra el còmput dels 30 dies a partir que s’aixequi l’estat d’alarma.

IMPOST PER HABITATGES BUITS.- Es anual, i la Generalitat ha allargat el termini de pagament fins el 7 de juliol.

IRPF i IVA.- aquest impostos son recaptats per l’estat i no han petit modificacions en el calendari, encara que s’ha aplicat moratòries per el pagament.

IMPOST DE PATRIMONI.- també recaptat per l’esta, no ha patit modificacions en el calendari de liquidació.