Publicat el calendari laboral per l'any 2020. Aixi queda amb els festius estatals i autonòmics. ...

Els treballadors que el el dia de les eleccions no gaudeixen de descans setmanal tenen dret a un permis laboral per poder anar a votar....

A partir del 12 de maig, les empreses tindran l' obligacio de registrar la jornada laboral dels treballadors diariament, amb obligacio de que consti de forma clara l'horari d'inici i finalitzacio de la jornada de cada persona. Aquest registre es pot fer per qualsevol...

Ayer jueves el Congreso de los diputados aprobó la ley de crédito hipotecario que modifica la regulación actual de las hipotecas, aunque no entrará en vigor hasta los tres meses desde su publicación en el BOE.  Las principales novedades  son: Se establece definitivamente que,  al...

Els consells de ministres dels passat 21 i 29 de desembre de 2018, varen aprovar  dues importants normes laborals (RD 1462/2018 i RDL 28/2018) que estan vigents des DEL  1 de gener de 2019. A continuació us en fem un breu esbós pel vostre coneixement:...