El envío reiterado de mensajes a su ex pareja (más de 400 mensajes) ha motivado que la Audiencia Provincial de Madrid dictara sentencia en procedimiento abreviado en la que condenaba a un hombre por un  delito de amenazas y acoso en...

Publicat el calendari laboral per l'any 2020. Aixi queda amb els festius estatals i autonòmics. ...

Els treballadors que el el dia de les eleccions no gaudeixen de descans setmanal tenen dret a un permis laboral per poder anar a votar....

A partir del 12 de maig, les empreses tindran l' obligacio de registrar la jornada laboral dels treballadors diariament, amb obligacio de que consti de forma clara l'horari d'inici i finalitzacio de la jornada de cada persona. Aquest registre es pot fer per qualsevol...